2019 Chevrolet Malibu Hybrid

$28,220
Price (MSRP)

2019 Chevrolet Malibu Hybrid Models

Trim Engine Transmission Drivetrain Invoice Price (MSRP)
Hybrid Inline-4 Hybrid 2-Speed Automatic Front Wheel Drive $27,148 $28,220

Check other Chevrolet Malibu Styles