2020 Chevrolet Malibu Hybrid

$30,220
Price (MSRP)

2020 Chevrolet Malibu Hybrid Models

Trim Engine Transmission Drivetrain Invoice Price (MSRP)
Hybrid Inline-4 Hybrid 2-Speed Automatic Front Wheel Drive $29,072 $30,220

Check other Chevrolet Malibu Styles