Hyundai Sonata Hybrid Trims

2018
SE 2.0L
Starting MSRP
$25,500
City/Hwy
40/46 mpg
Power
193HP
Starting MSRP
$30,500
City/Hwy
39/44 mpg
Power
193HP
Starting MSRP
$30,500
City/Hwy
39/44 mpg
Power
193HP