Hyundai Sonata Sedan Trims

2019
SE 2.4L
Starting MSRP
$22,300
City/Hwy
26/35 mpg
Power
185HP
2019
Eco 1.6T
Starting MSRP
$22,650
City/Hwy
28/37 mpg
Power
178HP
2019
SEL 2.4L
Starting MSRP
$23,950
City/Hwy
25/33 mpg
Power
185HP
2019
Sport 2.4L
Starting MSRP
$24,800
City/Hwy
25/33 mpg
Power
185HP
Starting MSRP
$27,500
City/Hwy
25/33 mpg
Power
185HP
Starting MSRP
$31,900
City/Hwy
23/32 mpg
Power
245HP